ќрган≥зац≥йний ком≥тет запрошуЇ ¬ас прийн¤ти участь в ћ≥жнародн≥й науково-практичн≥й конференц≥њ "«дорова дитина: р≥ст, розвиток та проблеми норми в сучасних умовах", ¤ка в≥дбудетьс¤ 10-11 жовтн¤ 2002 року в м. „ерн≥вц≥.
 онференц≥¤ присв¤чена питанн¤м оц≥нки здоров'¤, росту ≥ розвитку здоровоњ дитини, њњ рац≥ональному харчуванню та вигодовуванню, проблемам новонародженоњ дитини, питанн¤м впливу еколог≥чних фактор≥в на здоров'¤ д≥тей, принципам збереженн¤ здоров'¤ та проф≥лактики. ѕлануЇтьс¤ участь в конференц≥њ 100-150 учасник≥в з р≥зних рег≥он≥в ”крањни, крањн —Ќƒ, крањн —х≥дноњ та «ах≥дноњ ™вропи, јмерики. –обочими мовами конференц≥њ Ї украњнська, рос≥йська, англ≥йська та французька. јудитор≥¤ - науковц≥ р≥зних галузей медицини (пед≥атр≥¤, акушерство, неонатолог≥¤, перинатолог≥¤, г≥г≥Їна, еколог≥¤), практичн≥ л≥кар≥.
ѕрограма конференц≥њ включатиме лекц≥њ пров≥дних фах≥вц≥в, два пленарних зас≥данн¤ та секц≥йн≥ зас≥данн¤. ѕубл≥кац≥¤ матер≥ал≥в конференц≥њ зд≥йснюЇтьс¤ у зб≥рнику тез допов≥дей та повних текст≥в допов≥дей у журнал≥ "Ѕуковинськ≥й медичний в≥сник".
ѕ≥д час роботи конференц≥њ плануЇтьс¤ виставка медичних препарат≥в та товар≥в догл¤ду за дитиною, медичного та супутнього обладнанн¤.

ÌEnglish version Ìукрањнська верс≥¤ Ìрусска¤ верси¤

Conference secretariat:

Phone: +38 0372 53 05 27
E-mail: chernivtsi2002@yandex.ru, pediatr2@msa.cv.ua
Hosted by uCoz